Veiligheidskeuring

Dé zekerheid dat uw werkmateriaal veilig is

Ons bedrijf is een erkend VA-keuringsbedrijf. VA-keur is hét onafhankelijke keurmerk voor machineveiligheid. Wij zorgen voor professionele keuringen van al uw machines. Dat werkt zeker en veilig voor u en uw personeel.

Meer weten? Ga naar VA-Keur.

Daar waar het gaat om keuringen ontvangen wij regelmatig allerlei vragen. Hieronder de meest voorkomende.

Faq

VA-Keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen. Deze veiligheidskeuring wordt uitgevoerd door bedrijven, die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom. Arbeidsmiddelen zijn gereedschap, machines en werktuigen in de landbouw-, tuin & park-, intern transport- en industriesector.

  • Eén keurmerk voor al uw arbeidsmiddelen
  • Een completere keuring
  • Gedigitaliseerde en inzichtelijke rapportage

VA-Keur is ISO 27001 gecertificeerd. U weet dus zeker dat we de informatie over uw gekeurde arbeidsmiddelen vertrouwelijk behandelen en opslaan. Klik hier om naar de website van VA-Keur te gaan.

De Arbo-wet schrijft voor dat al uw arbeidsmiddelen periodiek gekeurd dienen te worden door een deskundig persoon of rechtspersoon.

Maar eigenlijk veel belangrijker; keuren van arbeidsmiddelen verlaagt ook de kans op ongevallen en bijvoorbeeld brand. En die wilt u graag voorkomen toch?

De Arbowet hanteert de definitie: “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen”. Dit betekent dat niet alleen uw heftruck of trekker gekeurd dient te zijn, maar ook bijvoorbeeld boormachines, slanghaspels, hijsmateriaal, steigers, verlengsnoeren etc.

De keurmeesters van Wout Hogervorst beschikken over de bevoegdheid om nagenoeg alle arbeidsmiddelen te keuren. En daar waar het onze kennis en kunde te boven gaat, schakelen een externe deskundige partij in.

Periodiek is een rekbaar begrip, maar algemeen geaccepteerd is een jaarlijkse keuring.

Als wij voor u keuren, worden al uw arbeidsmiddelen opgenomen in het digitale keursysteem van VA-keur. U wordt door ons tijdig geïnformeerd wanneer de keuringen verlopen zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Een deskundig persoon

  • Heeft kennis van wetgeving en normen
  • Heeft kennis van de werking van het product
  • Heeft kennis van materiaal eigenschappen
  • Heeft kennis van potentiële risico’s
  • Heeft kennis van de controle punten en de afwegingen hierin

U mag helemaal zelf bepalen door wie u uw arbeidsmiddelen laat keuren. Dit mag ook een intern persoon zijn, maar u zult ook dan aan moeten kunnen tonen dat deze medewerker over voldoende kennis en kunde beschikt.

Schakelt u Wout Hogervorst in, dat bent u er in ieder geval van verzekerd dat uw arbeidsmiddelen door een deskundig persoon gekeurd worden. Onze keurmeesters zijn VCA gecertificeerd, beschikken over de benodigde keurmeesteropleidingen en worden jaarlijks bijgeschoold. Sinds de introductie van het VA-keur worden zij ook onderworpen aan steekproeven door een onafhankelijke partij. 

U dient aan de Arbeidsinspectie te allen tijden kunnen aantonen dat uw arbeidsmiddelen gekeurd zijn. Dit gaat uiteraard verder dan alleen een sticker met een datum op uw arbeidsmiddel plakken. U zult ook moeten kunnen laten zien hoe u gekeurd heeft en op welke punten het arbeidsmiddel allemaal beoordeeld is. U kunt hiervoor keuringsformulieren / inspectielijsten gebruiken.

Het VA-keur maakt gebruik van het digitale keuringssysteem. Dit systeem bevat ongeveer 30 verschillende inspectielijsten aan de hand waarvan uw arbeidsmiddelen gekeurd worden. Door de technische commissie van het VA-keur worden deze lijsten continue geëvalueerd en waar nodig aangepast. Als klant van Wout Hogervorst kunt u direct toegang krijgen tot dit digitale systeem zodat u altijd real-time inzicht hebt in uw machinepark en de bijbehorende keuringen. 

Keuren doet u niet voor de Arbeidsinspectie, maar voor uw eigen veiligheid en die van uw medewerkers !

Net zoals u brandblussers heeft opgehangen, uw gordel draagt in de auto, fietsverlichting gebruikt in het donker, uw huis op slot doet als u weg gaat draagt het periodiek keuren ook bij aan een veilige omgeving.

Het klopt inderdaad dat de Arbeidsinspectie (op dit moment) niet heel strikt handhaaft op het gekeurd hebben van arbeidsmiddelen. Maar let op, dit is vooral omdat de Arbeidsinspectie meer verantwoordelijkheid bij u als werkgever neerlegt. In het geval van een ongeval met lang verzuim tot gevolg of zelfs overlijden zal de Arbeidsinspectie altijd op bezoek komen. Kunt u dan niet aantonen dat de arbeidsmiddelen die betrokken zijn bij het ongeval gekeurd zijn, kunnen de boetes oplopen tot tienduizenden Euro’s en kan zelfs besloten worden tot stil leggen van het bedrijf !

Indien u besluit uw keuringen uit te besteden aan Wout Hogervorst dan neemt onze planner contact met u op. U geeft aan welke arbeidsmiddelen u wil laten keuren en vervolgens wordt een afspraak gemaakt met een keurmeester.

Bij de eerste keuring wordt uw machinepark opgenomen in het VA-keur registratiesysteem en wordt vervolgens iedere machine gekeurd. Goedgekeurde machines krijgen een keuringsticker met een uniek volgnummer. Op de sticker kunt u zien tot wanneer de keuring geldig is.

De keurmeester gebruikt bij sommige keuringen speciale meetapparatuur. (bijvoorbeeld voor alle elektrische apparaten). De waarden van dergelijke metingen worden ook opgenomen in het keuringsrapport.

Als alle middelen gekeurd zijn, ontvangt u van ons een rapportage van de keuring. Dit kan een uitgebreid rapport zijn per machine, of een samenvatting van alle keuringen. Daarnaast kunt u ook toegang krijgen tot het online systeem, zodat u altijd real-time inzage heeft in al uw keuringen.

Dit is afhankelijk van de te keuren objecten. Voor intern transportmiddelen hanteren wij vaste tarieven voor een keuring. Een keuring is voordeliger als wij die uitvoeren tegelijk met een onderhoudsbeurt.

Overige keuringen voeren wij in principe uit tegen uurtarief. Dit doen wij vooral omdat u daarmee ook zelf invloed kunt hebben op het kostenplaatje. Bereid u de keuring zelf voor en heeft u bijvoorbeeld een medewerker beschikbaar die alle arbeidsmiddelen aanlevert bij de keurmeester, dan kunt u aanzienlijk besparen op de kosten van het keuren.

In Februari 2016 zijn de keurmerken COM-Keur en Vebit samengegaan onder het merk VA-Keur, waarbij de letters VA staan voor Veiligheid Arbeidsmiddelen.

Door het samengaan is een keurmerk ontstaan dat is gebouwd op de sterke punten van beide oude keurmerken. Zo zijn de oud Vebit leden gebruik gaan maken van het digitale keursysteem van COM-keur en worden de oud COM-keur bedrijven nu ook onderworpen aan de steekproef die al bij Vebit gebruikelijk was.

Neem contact met ons op

Kom gerust langs in ons dealerbedrijf we nemen de tijd om u te vertellen over alle mogelijkheden. Of neem contact met ons op, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden!