Uitdaging: emissie van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen

Uitdaging: emissie van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen

De agrarische sector staat voor de uitdaging om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Hoewel er al veel bereikt is met de verplichte driftarme spuitdoppen, constateert Fedecom, de brancheorganisatie voor agrotechniek, dat er nog steeds normoverschrijdingen zijn in het oppervlaktewater. Volgens Erik Hogervorst, directielid van mechanisatiebedrijf Hogervorst en actief binnen Fedecom, is het tijd om de focus te verleggen naar andere bronnen van emissie, zoals erfemissie en perceelafspoeling.

De verplichte driftarme spuitdoppen hebben in de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen en hebben bijgedragen aan aanzienlijke emissiereductie. Echter, Hogervorst stelt dat het plafond van driftreductie bijna bereikt is. Om verdere verbeteringen te realiseren, moeten er maatregelen genomen worden op het gebied van erfemissie en perceelafspoeling. Volgens Hogervorst zijn deze bronnen verantwoordelijk voor respectievelijk 50 procent en 35 procent van de normoverschrijdingen, terwijl drift slechts voor 15 procent verantwoordelijk is.

Fedecom pleit daarom voor het benutten van nieuwe technologieën om normoverschrijdingen verder terug te dringen. 

Door Hogervorst worden diverse innovatieve spuittechnieken aangeboden die een effectieve bijdrage leveren aan emissiereductie en het verminderen van normoverschrijdingen. Een van deze technieken is de Automatische boomhoogte regeling, waarbij voor de spuitmachine automatisch de hoogte wordt aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen onnodig in de lucht terechtkomen en wordt de precisie van de toepassing verbeterd.

Daarnaast biedt Hogervorst ook technieken aan die het mogelijk maken om alleen te spuiten waar het nodig is. Met behulp van taakkaarten of camerasystemen kan de spuitmachine gegevens over het gewas analyseren en op basis daarvan selectief spuiten. Deze gerichte aanpak zorgt ervoor dat alleen de benodigde gebieden worden behandeld, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch wordt verminderd.

Een andere innovatieve techniek die Hogervorst aanbiedt, is middelinjectie. Bij deze techniek wordt het gewasbeschermingsmiddel direct in de plant geïnjecteerd, waardoor er geen sprake is van drift en het middel nauwkeurig wordt toegediend waar het nodig is. Dit vermindert niet alleen de emissie, maar ook de hoeveelheid middel die nodig is voor een effectieve behandeling.

Hogervorst benadrukt dat deze technieken een belangrijke rol kunnen spelen in het verminderen van emissie en normoverschrijdingen. Echter, wet- en regelgeving vormen nog steeds obstakels voor de bredere toepassing ervan. Bestaande toelatingsbeoordelingen zijn vaak gebaseerd op volveldse toepassing en houden nog onvoldoende rekening met de mogelijkheden en voordelen van precisietechnieken. Hogervorst pleit voor duidelijkere regelgeving en snellere implementatie, zodat telers kunnen profiteren van deze innovatieve spuittechnieken.

Wilt u meer weten over de toekomst van veldspuiten? Volg dan een van onze cursussen of informatieavonden. Kijk op https://hogervorst.nl/opleidingen/ voor meer informatie.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK