Spuit klaar voor nieuw seizoen

Spuit klaar voor nieuw seizoen

De voorbereiding op het nieuwe spuitseizoen begint bij het afsluiten van het afgelopen seizoen. Door de machine na te kijken en vervolgens netjes schoon, droog weg te zetten met schoon water en antivriesmiddel erin – dat voorkomt dat membranen en leidingen uitdrogen – bereid je de machine goed voor op het nieuwe seizoen. Toch is een uitgebreide check van een aantal punten vlak voor het nieuwe seizoen aan te raden om zonder zorgen en ergernissen aan het nieuwe spuitseizoen te beginnen. De check heeft betrekking op de spuittechniek. Het maakt dus niet uit of je met een zelfrijdende, getrokken, gedragen of een motorvatspuit spuit.

Spuitdoppen

Hoewel de spuitmachine voor de winterstalling goed is schoongemaakt, blijft er vaak nog wat spuitresidu en kalk achter in de leidingen. Dit droogt op en kan bij aanvang van het nieuwe seizoen tot verstoppingen leiden. Om dat te voorkomen, is het verstandig om de spuitmachine zonder spuitdoppen even flink water te laten spuiten, waarbij de leidingen flink worden doorgespoeld. 

Maak voor de eerste bespuiting de spuittank schoon door de machine water te laten rondpompen. In de winter bezinkt er namelijk vanalles naar de bodem en die rommel wil je niet in de spuitdoppen hebben. Als de leidingen en tank goed zijn doorgespoeld, monteer je de doppen. Spuit daarna nog eens en check of het spuitbeeld van de doppen. Dat wil zeggen: een mooie kegel en geen strepen in het spuitbeeld. Is dit wel het geval, check dan even de staat van de dop of controleer de dop op een verstopping. 

Lekkages

In de maanden dat de spuit stilstaat, kunnen rubber slangen en afdichtingen uitdrogen en – als ze ouder worden – uiteindelijk scheuren. Check tijdens de proefbespuiting de gehele machine op lekkages en vervang lekkende slangen. Controleer ook of er slangen zijn met grotere haarscheuren en vervang ze. Het risico dat ze in het seizoen gaan lekken is namelijk groot. Controleer tot slot de staat van slangenklemmen en draai ze na. 

Filters

Controleer de filters en maak ze schoon – ook als dat voor de winter al is gebeurd. Spuitresten die in de filters zijn achtergebleven kunnen (zeker bij het gebruik van slootwater) namelijk leiden tot algengroei in de tank. Vul de spuit voor de winterstalling daarom met leidingwater en met antivries. Algengroei kan leiden tot verstopte filters, leidingen en doppen. Denk bij het vervangen van de filters ook aan uw eigen veiligheid en vervang de cabinefilters van trekker of zelfrijder (actieve koolstoffilters). De werking van deze laatste filters loopt terug en daarom moeten ze jaarlijks worden vervangen. 

Membranen

Bekijk hoe lang het geleden is dat de membranen van de spuitpomp zijn vervangen. Als u de spuit al jaren gebruikt, kun je goed inschatten hoe lang de membranen meegaan. Maar let op: door het toenemend gebruik van biologische spuitmiddelen zijn membranen sneller aan vervanging toe. Weet u niet hoe het met de membranen gesteld is, win dan advies in bij Hogervorst. Het is vervelend als de membranen halverwege het seizoen moeten worden vervangen. 

Andere machinefuncties

Naast de hierboven genoemde punten is het belangrijk dat de andere functies van de spuit goed functioneren en dat er geen sprake is van lekkages. Check de werking van driftreducerende technieken (luchtondersteuning) en kijk of de sectieafsluiting goed functioneert, ook in combinatie met het gps-systeem. Het is natuurlijk kwalijk als pas in het veld boven een sloot blijkt dat secties niet goed afsluiten. Smeer de scharnierpunten van de spuitboom voordat de machine in de winterstalling gaat en vervang de staalkabel van de hefmast als deze begint te rafelen. 

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK