SKL keuring voor 2023

SKL keuring voor 2023

Ook dit jaar organiseren wij meerdere spuitkeuringsdagen. Op 15, 16 en 17 maart. Wilt u meer informatie over onze SKL keuring voor 2023? Of heeft u nog andere vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

In december 2016 is de regelgeving rondom spuitkeuringen gewijzigd. Zo dient alle spuitapparatuur die keuring plichtig zijn met een bouwjaar na 2013, binnen 3 jaar na aanschaf voor de eerste keer gekeurd te zijn. Daarbij wordt spuitapparatuur ingedeeld in 3 groepen:

  • Verdeelapparatuur waarvoor geen keuring is vereist
  • Verdeel apparatuur met een keuringsfrequentie van 3 jaar
  • Verdeelapparatuur met een keuringsfrequentie van 6 jaar

Ook moet de volgende apparatuur gekeurd worden, met een frequentie van 6 jaar:

  • Mechanisch voortbewogen spuitapparatuur met neerwaartse richting van de spuitvloeistof voor buitentoepassingen met spuitboombreedte van 3 meter of minder (zowel voor vollevelds- als stroken/rijen toepassingen)
  • Niet hand- of ruggedragen toepassingsapparatuur voor middelen in vaste vorm zowel voor vollevelds als strokentoepassingen
  • Niet hand- of ruggedragen onkruidstrijkers
  • Laag-volume ruimte behandelingsapparatuur
  • Toepassingsapparatuur voor verdelen van middelen op een product op een transportband

Meld uw spuit nu aan via onderstaande knop:

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK