Raven Twin besturing

Raven Twin besturing

Nieuwe Raven twin besturing voor van der Slot Tulips.
De twin besturing maakt gebruik van besturing op de trekker en op de plantmachine.
Wij wensen van der Slot tulips veel plezier met het nieuwe systeem.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK