Onderhoud en reparatie: uitbesteden of zelf doen?

Onderhoud en reparatie: uitbesteden of zelf doen?

Sommige ondernemers denken dat zelf onderhoud en reparaties uitvoeren goedkoper is dan dat het mechanisatiebedrijf dit doet. Met de juiste technische kennis en werkplaatsuitrusting kan zelf sleutelen inderdaad goedkoper zijn. Maar er zijn ook genoeg praktijkvoorbeelden die aantonen dat zelf oppakken van onderhoudsklussen niet beter en goedkoper is.

Op de vraag welke onderhoudsklussen een gebruiker goed zelf kan doen, is geen eenduidig antwoord te geven. Alles valt of staat met de technische kennis en kunde van degene die de onderhoudsklus of reparatie gaat uitvoeren. Bovendien zijn soms specialistische gereedschappen nodig. Alles zelf aanschaffen is duur, zeker als het gereedschap maar zelden wordt gebruikt.

Het wisselen van olie en (lucht)filters is op het oog eenvoudig. Tegelijk is het ook een belangrijk moment om toekomstige problemen te signaleren. Denk bijvoorbeeld aan slijpsel in de motorolie of afgewerkte olie met een afwijkende kleur. Iemand die niet over de juiste technische kennis beschikt, mist zo al snel een kans om een dure reparatie en/of een (lange) stilstand in het seizoen te voorkomen. Als gebruiker is het nu eenmaal lastiger om toekomstige defecten te voorspellen dan een geschoolde specialist die dagelijks met dat bijltje moet hakken.

Valkuilen

Het niet stellen van de juiste diagnose kost niet alleen veel tijd, maar kan in het slechtste geval ook leiden tot nieuwe storingen of reparaties. Lassen aan voertuigen of een verkeerd uitgevoerde hulpstart kunnen bijvoorbeeld tot schade leiden aan de elektronica en behoorlijk wat schade veroorzaken.  

Veel gebruikers komen er halverwege een ingrijpende reparatie achter dat ze toch onvoldoende technische bagage hebben of ze realiseren zich dat de reparatie toch veel meer tijd vreet dan zij vooraf hadden ingeschat. Of zelf repareren goedkoper is, hangt van de situatie af. Maar vaststaat dat uitbesteden goedkoper is als het betekent dat daardoor belangrijk werk op het veld of in de stal blijft liggen.  

Hogervorst constateert dat gebruikers er in drukke tijden vaak voor kiezen om onderhoud vooruit te schuiven. Maar door dat uitstelgedrag gaat de machine al snel flink wat uren over het onderhoudstermijn heen. Met alle gevolgen van dien. 

Hogervorst werkt bij verschillende productgroepen met onderhoudscontracten en ervaart dat dure reparaties zijn te voorkomen als een specialist meerdere keren per jaar naar een machine kijkt. Dat scheelt niet alleen flink in de reparatiekosten, maar verhoogt ook de inzetbaarheid en betrouwbaarheid van de machine.

 


Water en elektronica is een slechte combinatie. Water kan leiden tot heel vreemde elektronische storingen.
Gebruik daarom bij het schoonmaken van elektrische componenten van de machine liever perslucht
of een poetsdoek dan water.


 

Veiligheid

Zelf sleutelen aan machines is niet geheel zonder risico’s. Bij grote machines dreigt het gevaar van beknelling tussen (onderdelen van) de machines. Het niet voorhanden zijn van een degelijke garagekrik of gekeurde assteunen mag nooit een reden zijn om risico’s te nemen. Bekneld raken onder een machine kan ernstige of zelfs een dodelijke afloop hebben. Denk ook altijd goed na bij het losmaken van een hydrauliekleiding. Zonder de juiste ondersteuning kan een cilinder onverwachts inzakken.

Klanten die er desondanks voor kiezen om zelf te sleutelen, kunnen alsnog altijd terugvallen op de kennis en kunde van monteurs en specialisten van Hogervorst. Zij verstrekken met alle plezier de juiste instructies en technische tekeningen en helpen graag bij het bestellen van de juiste onderdelen.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK