Online portaal voor boeren en tuinders: bodem- en waterkwaliteit

Online portaal voor boeren en tuinders: bodem- en waterkwaliteit

Boeren en tuinders in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland die willen werken aan toekomstgericht ondernemerschap, kunnen terecht op Landbouwportaal Rijnland.  Op het portaal vinden zij informatie over gratis advies én subsidies waarmee zij snel en eenvoudig aan de slag kunnen met de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit.

Het portaal biedt boeren en tuinders de mogelijkheid om een afspraak te maken met een deskundige coach. Deze coach inventariseert de bodem- en waterkwaliteit op het erf/perceel en komt met verbetersuggesties, bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van emissies naar bodem- en oppervlaktewater. Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen kan de agrariër vervolgens een subsidie aanvragen.

Het advies van de coaches richt zich op vier centrale thema’s: 

  • duurzaam bodemgebruik, 
  • erfafspoeling nutriënten en mineralen, 
  • gewasbeschermingsmiddelen 
  • inrichting en beheer van percelen en oevers.

Als partner in dit initiatief levert Hogervorst een aantal producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit. Zo leveren wij spuitmachines met hogere driftreductie en reinigingssystemen op de spuitmachine, waarmee de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot kan worden verminderd. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor veegmachines voor op het erf, waarmee afspoeling van mest(stoffen) en voerresten van het erf kan worden tegengegaan.

Landbouwportaal Rijnland is een initiatief Hoogheemraadschap van Rijnland , in samenwerking met LTO Noord, De Groene Klaver en de KAVB. tor. Het portaal biedt boeren en tuinders de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met bodem- en waterkwaliteit en draagt zo bij aan een gezonde en duurzame toekomst voor de landbouwsector.

Bezoek het Landbouwportaal via de volgende link: https://www.landbouwportaalrijnland.nl/

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK