Digitalisering GPS Taakkaart

Digitalisering GPS Taakkaart

Veel bloembollentelers en akkerbouwers zijn tegenwoordig bekend met GPS en spuitmachines met automatische sectieafsluiting. Ook op het gebied van kunstmeststrooiers is er inmiddels veel ervaring met het werken met een variabele dosering en strooien in secties. Door gebruik te maken van een spuit die per dop kan doseren haal je het maximale uit de spuit en het GPS-systeem bij gebruik van minimale middelen. Goed voor het milieu en met de besparing op gewasbeschermingsmiddelen ook goed voor de portemonnee.

Input

Om uiteindelijk plaatsspecifiek op uw perceel aan de slag te gaan is het belangrijk dat u recente data ontvangt van de situatie op het perceel. Dit kan in dezelfde werkgang, maar kan ook met data van een paar dagen oud of zelfde van het afgelopen jaar.

  • 3D camera:  Deze camera’s zitten op de spuitboom gemonteerd en geven de beelden door aan speciale software die – met behulp van kunstmatige intelligentie – getraind is in onderscheid maken tussen gewassen en onkruiden. Hoe meer voorbeelden er in de database zitten, hoe beter het in staat is om onkruiden te herkennen.
  • Gewassensoren: Gewassensoren zoals bijvoorbeeld de Yara N-sensor, Fritzmeijer Isaria of Cropspec van Topcon zijn in staat om realtime de stikstofbehoefte van het gewas te meten. Deze data kan dan bijvoorbeeld weer worden gebruikt bij het kunstmeststrooien of toedienen van vloeibare meststoffen.
  • Drone: Het inmeten van de percelen en het verzamelen van data ook mogelijk met behulp van een drone. Deze beelden geven inzicht in de groei van het gewas maar ook plekken waar de onkruiddruk hoog is.
  • Satellietbeelden: Via internet zijn gratis satellietbeelden beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het inschatten van de biomassa van het gewas.
  • NIR-sensor: De NIR-sensor – Nabij Infrarood – wordt vooral gebruikt voor de analyse van meststoffen die aan de gewassen worden toegediend. Door de samenstelling van de mest te achterhalen kan beter naar behoefte worden bemest.
  • Opbrengstmeting: Door te kijken naar de plaatsspecifieke opbrengst van het gewas – sommige rooimachines en maaidorsers zijn met die techniek uitgerust – is het mogelijk om aan de opbrengst van het jaar ervoor de nutriëntenbehoefte van de bodem te bepalen.

Taakkaarten en GPS-systeem

Om met alle gevonden data ook uiteindelijk plaatsspecifiek te kunnen werken is het belangrijk dat de gevonden gegevens worden omgezet in een taakkaart die met behulp van het gps-systeem de spuitmachine of kunstmeststrooier aan kan sturen.

Deze taakkaarten worden bij het werken met gewassensoren, 3D-camera’s en de NIR-sensor geheel automatisch gemaakt en wordt het juiste commando naar de machine gestuurd.

Bij het verwerken van de overige data komt iets meer werk kijken: de gevonden data moet met behulp van de computer worden omgezet in een taakkaart die gelezen kan worden door het GPS-systeem dat op de machine beschikbaar is. Een bekende website is taakkaart.nl, maar Isomatch FarmCentre is uitermate geschikt als er met Kubota/Kverneland machines wordt gewerkt. Het is dan belangrijk dat de juiste taakkaart wordt gemaakt voor de juiste bewerking. Gaat u kunstmeststrooien, of gaat u bijvoorbeeld een bespuiting uitvoeren. Vervolgens moet de dosering per ‘pixel’ (een zone) worden bepaald. Deze pixel op de kaart kan in werkelijkheid 10 x 10 meter zijn, maar kan tot wel 25 x 25 cm bedragen. Dat bijna op plantniveau. Om zo nauwkeurig te kunnen werken is wel een RTK-GPS-systeem aan te raden. Voor vlakken van 10×10 meter is het goedkopere DGPS ook al voldoende, mits je dan plaatsspecifiek werktuigen kunt aansturen.

Machine

Om uiteindelijk met de taakkaarten ook in het veld iets te kunnen doen moet de machine natuurlijk in staat zijn om de afgifte aan te passen of op sommige punten helemaal uit te zetten. De spuitmachine moet bijvoorbeeld per dop kunnen schakelen als de taakkaart bijvoorbeeld voorschrijft om wel of niet te spuiten. Indien de taakkaart ook een variabele dosering verlangt – lage dosering waar de onkruiddruk minimaal is – dan moet de spuit daarnaast voorzien zijn van PWM-techniek (Pulse width modulation). De dop wordt meerdere keren per seconde aangestuurd en bepaalt op die manier de dosering voor het gewas. Bij het toedienen van kunstmest is het min of meer hetzelfde verhaal. De machine moet in staat zijn om de kunstmest variabel en ook – min of meer – plaats specifiek toe te kunnen dienen. Dit is niet zo nauwkeurig als het werken met een spuit, maar draagt wel bij aan een betere stikstofbenutting, egaler gewas en besparing op kunstmest. Wie aan de gang gaat met NIR-techniek zal op de machine een NIR-sensor moeten hebben in combinatie met een doorstroommeter en variabele dosering.

Bollenstreek

In de akkerbouw wordt er al volop gewerkt met taakkaarten en variabele dosering. In de Bollenstreek nog maar mondjesmaats. De techniek is er klaar voor, maar doordat de dataset voor de camerabesturing nog niet uitgebreid genoeg is zijn er nog stappen nodig en ook gebruikers die met de techniek willen experimenteren voor het vergroten van de dataset. Hoe meer bollentelers de overstap maken en data leveren voor het vergroten van de dataset, hoe sneller de techniek ook in deze regio feilloos werkt.

———————————-

Wat kan Hogervorst betekenen voor u?

Hogervorst heeft al veel ervaring met digitalisering, gps en isobus. U kunt bij ons terecht voor:

 • Kunstmeststrooiers met sectiecontrole, variabele dosering;
 • Spuitmachines met variabele dosering, sectiecontrole, pwm-  en cameratechniek;
 • Gps-stuursystemen voor trekkers en spuitmachines.

Daarnaast kunt u bij Hogervorst ook terecht voor opleidingen, trainingen en advies rondom digitalisering en gps. Wilt u aan de gang met gps of wilt u nog slimmer en nauwkeuriger werken? Neem dan contact met ons op! 

Erik Hogervorst

Mobiel 0653636039

Matthew Geerlings (Verkoop Kubota Landbouwmachines & tractoren)

Mobiel 0619057922

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK