Corona mededeling

Corona mededeling

Beste relatie,
Naar aanleiding van alle recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus, willen wij u informeren over hoe wij de continuïteit van onze dienstverlening zullen waarborgen.
Wij hebben voor uw en onze veiligheid een protocol opgesteld om besmetting te voorkomen.
Dit protocol zal enige ongemakken inhouden, maar waarborgt uw en onze veiligheid.
PROTOCOL – Intern
• Wij zijn gewoon per mail en telefonisch bereikbaar.
• Onze automatisering is volledig ingericht voor werken vanuit huis waardoor onze verkoopadviseurs, ook vanuit huis bereikbaar zijn en u kunnen bereiken.
• Ons team werkt met aparte werk- en pauzeplekken, waardoor we onderling geen fysiek contact meer hebben en altijd minimaal 1,5 m afstand houden.
• Klanten kunnen zich aanmelden via de showroom gelieve daarbij altijd minimaal 1,5 meter en bij voorkeur 2 meter afstand bewaren tot onze contactperso(o)n(en).
• Leveranciers wordt gevraagd alleen langs te komen op afspraak, welke wij tot een minimum zullen beperken.
• Pakketdienst, bezorgers etc. mogen ons pand niet verder betreden dan de daarvoor bestemde ruimte en aftekeningen gebeuren zonder contact, er worden ook geen tablets ed. aangeraakt.
PROTOCOL – Werken bij relaties
• Monteurs wassen voor en na het werkbezoek hun handen met eigen water en zeep welke in de servicewagens aanwezig is.
• Alleen contact met één vooraf aan ons bekend gemaakt contactpersoon, hij laat ons binnen en laat ons weer uit. Indien mogelijk afmelden d.m.v. telefonisch contact.
• Vrije toegang en de kortste weg naar de ruimte van bestemming waarbij wij niet in kantoren, kantines of ruimtes komen welke wij niet noodzakelijk behoeven te betreden.
• Altijd minimaal 1,5 meter en bij voorkeur 2 meter afstand bewaren tot onze contactperso(o)n(en).
• Geen personen in een straal van 3 meter om de werkplek, indien de installatie/machine niet in een eigen ruimte staat.
• Werkbonnen laten aftekenen, zowel schriftelijk als digitaal doen we op dit moment niet.
• Mondeling akkoord met naam van de contactpersoon op de werkbon vermelden geldt, voor ons en voor u als relatie, als een ondertekening.
Wij vertrouwen erop dat wij met deze maatregelen verspreiding voorkomen en dat wij hiermee eventuele zorgen over een mogelijk servicebezoek van ons wegnemen.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en als er veranderingen in deze maatregelen nodig zijn dan zullen wij deze uiteraard direct toepassen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK